เรียนรู้ และทำความรู้จักกับ “นามานุกรม” คืออะไร

นามานุกรม
nomenclature dictionary

ระบบการสืบค้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการทำงานในยุคนี้ เพราะการสืบหาข้อมูลจะนำสิ่งเหล่านั้นมา อ้างอิง ต่อยอดทำงานของตัวเองได้มากขึ้น ปัจจุบันมีเครื่องมือสืบค้นหลายอย่าง ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ พจนานุกรม, สารานุกรม อีกต่อไปแล้ว ยังมีเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะ หนึ่งในนั้นก็คือ นามานุกรม สิ่งนี้มันคืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

นามานุกรม คืออะไร

คำว่า นามานุกรม ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลประเภทหนึ่ง บางคนจัดว่าเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการได้ด้วยเหมือนกัน นามานุกรมนั้นเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเพื่อให้เราเข้าใจคำตอบทันที ในภาษาอังกฤษคำว่านามานุกรม ตรงกับคำว่า directory แปลเป็นไทยได้ว่า หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล สถาบัน หน่วยงาน สมาคม ที่อยู่ในประเทศนั้น บางเล่มจะเรียงตามลำดับตัวอักษร แต่บางเล่มจะแยกออกมาเป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาไปอีก เมื่อเราค้นหาจะเจอที่อยู่สามารถติดต่อได้ของหน่วยงานนั้น อย่างเช่น ค้นหาโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็จะมีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ขึ้นมาเพื่อให้ค้นข้อมูล

ประเภทของนามานุกรม

นามานุกรมนั้นก็เหมือนกับหนังสือสารบัญ หรือ สารานุกรม ชนิดหนึ่งที่มีการแบ่งประเภทเอาไว้เพื่อให้การค้นหาเลือกเล่มที่จะสืบค้นทำได้ง่ายขึ้น นามานุกรม แบ่งออกเป็น 5 ประเภทก็คือ นามานุกรมท้องถิ่น เป็นข้อมูลของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่นนั้น อาจจะเป็นจังหวัด, ตำบล, เขตพื้นที่ราชการ เป็นต้น สองนามานุกรมสถาบัน จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของสถาบัน สมาคม มูลนิธิ โรงพยาบาล สามนามานุกรมรัฐบาลเป็นทำเนียบเกี่ยวกับที่อยู่ของหน่วยงานรัฐบาล สี่นามานุกรมอาชีพอันนี้เป็นนามานุกรมเฉพาะอาชีพของใครของมัน อย่างเช่น ทำเนียบสมาคมผู้เลี้ยงไก่, ทำเนียบสมาคมทันตแพทย์, ห้านามานุกรมด้านธุรกิจ จะเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อธุรกิจ องค์กรที่ด้านการค้า จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

ระบบการสืบค้น ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการทำงานในยุคนี้ เพราะการสืบหาข้อมูลจะนำสิ่งเหล่านั้นมา อ้างอิง ต่อยอดทำงานของตัวเองได้มากขึ้น ปัจจุบันมีเครื่องมือสืบค้นหลายอย่าง ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ พจนานุกรม, สารานุกรม อีกต่อไปแล้ว ยังมีเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาอีกเยอะ หนึ่งในนั้นก็คือ นามานุกรม สิ่งนี้มันคืออะไร เรามาทำความเข้าใจกัน

นามานุกรม คืออะไร

คำว่า นามานุกรม ถือว่าเป็นแหล่งข้อมูลประเภทหนึ่ง บางคนจัดว่าเป็นหนังสืออ้างอิงทางวิชาการได้ด้วยเหมือนกัน นามานุกรมนั้นเป็นหนังสือที่ให้ข้อมูลเพื่อให้เราเข้าใจคำตอบทันที ในภาษาอังกฤษคำว่านามานุกรม ตรงกับคำว่า directory แปลเป็นไทยได้ว่า หนังสือที่รวบรวมรายชื่อของบุคคล สถาบัน หน่วยงาน สมาคม ที่อยู่ในประเทศนั้น บางเล่มจะเรียงตามลำดับตัวอักษร แต่บางเล่มจะแยกออกมาเป็นกลุ่มสาขาวิชาชีพด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาไปอีก เมื่อเราค้นหาจะเจอที่อยู่สามารถติดต่อได้ของหน่วยงานนั้น อย่างเช่น ค้นหาโรงพยาบาลประจำจังหวัดก็จะมีรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ ขึ้นมาเพื่อให้ค้นข้อมูล

ประเภทของนามานุกรม

นามานุกรมนั้นก็เหมือนกับหนังสือสารบัญ หรือ สารานุกรม ชนิดหนึ่งที่มีการแบ่งประเภทเอาไว้เพื่อให้การค้นหาเลือกเล่มที่จะสืบค้นทำได้ง่ายขึ้น นามานุกรม แบ่งออกเป็น 5 ประเภทก็คือ นามานุกรมท้องถิ่น เป็นข้อมูลของหน่วยงาน องค์กรในท้องถิ่นนั้น อาจจะเป็นจังหวัด, ตำบล, เขตพื้นที่ราชการ เป็นต้น สองนามานุกรมสถาบัน จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อของสถาบัน สมาคม มูลนิธิ โรงพยาบาล สามนามานุกรมรัฐบาลเป็นทำเนียบเกี่ยวกับที่อยู่ของหน่วยงานรัฐบาล สี่นามานุกรมอาชีพอันนี้เป็นนามานุกรมเฉพาะอาชีพของใครของมัน อย่างเช่น ทำเนียบสมาคมผู้เลี้ยงไก่, ทำเนียบสมาคมทันตแพทย์, ห้านามานุกรมด้านธุรกิจ จะเป็นนามานุกรมที่รวบรวมรายชื่อธุรกิจ องค์กรที่ด้านการค้า จนถึงโรงงานอุตสาหกรรม

นามานุกรมในปัจจุบัน

ปัจจุบันนามานุกรมเองก็ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมา จากระบบหนังสือ มาเป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว ครอบคลุมได้มากกว่า เข้าถึงได้มากกว่าด้วย ซึ่งนามานุกรมที่เข้าสู่ระบบดิจิตอลนั้น เราจะเรียกกันว่า เว็บไดเร็กทอรี่ ในนั้นจะเป็นนามานุกรมแบบออนไลน์ ที่เราเข้าไปจะเห็นลิงค์เพื่อแสดงหมวดหมู่ของสิ่งที่เราค้นหาได้เลย อย่างเช่น หัวข้อแม่และเด็ก ในนั้นก็จะมีลิงค์ที่เกี่ยวข้องเราสามารถกดเข้าไปดูเพื่อสืบค้นข้อมูลต่อได้เลย อาจจะไม่สะดวกเท่ากับเสริช์เอนจิ้น แต่ก็ทำให้เราได้แหล่งข้อมูลใหม่ๆได้เหมือนกัน

ปัจจุบันนามานุกรมเองก็ได้มีการพัฒนาตัวเองขึ้นมา จากระบบหนังสือ มาเป็นระบบดิจิตอล เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาข้อมูลที่รวดเร็ว ครอบคลุมได้มากกว่า เข้าถึงได้มากกว่าด้วย ซึ่งนามานุกรมที่เข้าสู่ระบบดิจิตอลนั้น เราจะเรียกกันว่า เว็บไดเร็กทอรี่ ในนั้นจะเป็นนามานุกรมแบบออนไลน์ ที่เราเข้าไปจะเห็นลิงค์เพื่อแสดงหมวดหมู่ของสิ่งที่เราค้นหาได้เลย อย่างเช่น หัวข้อแม่และเด็ก ในนั้นก็จะมีลิงค์ที่เกี่ยวข้องเราสามารถกดเข้าไปดูเพื่อสืบค้นข้อมูลต่อได้เลย อาจจะไม่สะดวกเท่ากับเสริช์เอนจิ้น แต่ก็ทำให้เราได้แหล่งข้อมูลใหม่ๆได้เหมือนกัน