ทำความรู้จักกับ file system ให้มากขี้น

ทำความรู้จักกับ file system ให้มากขี้น
file system

ปัจจุบันเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นงานแบบไหน เราก็สามารถทำในคอมพิวเตอร์ได้ ตั้งแต่งานเอกสาร จนถึงงานอนิเมชั่นระดับ 3D แน่นอนว่าการทำงานว่าสำคัญ แต่การจัดเก็บงานสำคัญกว่า เพราะคงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่งานของเราทำมาอย่างดีแต่ไม่สามารถเก็บรักษาเอาไว้ได้ ซึ่งการเก็บรักษางานเอกสาร ชิ้นงาน ภายใต้ระบบที่เรียกว่า file system ระบบนี้คืออะไร เรามาทำความรู้จักกัน

File คืออะไร

มาถึงคำสำคัญของการทำงานและบทความนี้ของเราเลยก็คือ คำว่า File คำนี้คืออะไร คำนี้ถ้าจะนิยมให้ง่ายและสอดคล้องกับยุคนี้ก็คงต้องใช้คำว่า งาน ซึ่งคำว่างานนั้น ครอบคุลมงานทั้งหมดที่ทำขึ้นจากคอมพิวเตอร์ตั้งแต่งานเอกสาร งานพิมพ์ งานคำนวณตาราง งานเอกสารนำเสนอ งานด้านเสียง เพลง ดนตรีประกอบ ไปจนถึงงานภาพวาด งานตกแต่งภาพ งานภาพเคลื่อนไหว อนิเมชั่น ตัดต่อคลิปภาพยนตร์ที่เราเห็นกันเรียกว่าทุกอย่าที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ แท็บเล็ต สื่ออะไรก็ตาม เรานับว่าเป็นไฟล์งานทั้งหมด ซึ่งไฟล์แต่ละชนิดก็จะแตกต่างกันไปโดยมีนามสุกลของไฟล์เป็นตัวกำกับเอาไว้

File system

คำต่อไป เป็นคำที่ยากขึ้นมาหน่อยหนึ่ง นั่นก็คือคำว่า File system แปลแบบตรงตัวได้ว่า ระบบแฟ้ม คำนี้เอาแบบภาษาไทยง่ายๆ สั้นๆอ่านแล้วเข้าใจเลย มันก็คือระบบบริหารจัดการไฟล์งานเอกสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องมืออื่นของเรา ตั้งแต่สร้างไฟล์ จัดเก็บ เรียกใช้ การถ่ายโอน คัดลอก ลบทิ้ง ไปจนถึงการบริหารจัดการ จัดเรียงไฟล์ให้เป็นระเบียบสามารถเรียกมาใช้งานได้ตลอดทั้งหมดเรียกรวมกันอยู่ในนี้ โดยระบบแฟ้มจะเรียกใช้ผ่านโปรแกรม แอพพลิเคชั่น หรือระบบปฏิบัติการนั้นๆได้

ส่วนประกอบของระบบแฟ้ม

การจัดการแฟ้ม หรือ บริหารจัดการระบบแฟ้มนั้นมี 3 ส่วนด้วยกัน หนึ่ง เรียกว่าการรวบรวมแฟ้ม ทำหน้าที่เหมือนเป็นคลังเก็บข้อมูลแฟ้มที่สร้างขึ้นในเครื่อง พร้อมทั้งจัดเก็บให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สองโครงสร้างแฟ้ม ตัวนี้จะมีหน้าที่คล้ายกับการดำเนินการ อำนวยการจัดการแฟ้มนั้นให้มีระบบระเบียบเราจะดึงแฟ้มออกมาได้ไม่ได้ก็อยู่ที่ตรงนี้ สามพาทิชั่นตรงนี้จะแบ่งออกเป็นสองส่วนหนึ่งก็คือลักษณะทางกายภาพ กับอีกด้านหนึ่งคือตรรกะของระบบไดเรกทอรี่

นอกจากนั้น File system ยังมีเรื่องของระบบไฟล์ วิธีการจัดเก็บซึ่งแบ่งออกเป็น 3 อย่างก็คือ จัดเก็บเป็นไบต์เรียงไปตามที่เซฟเอาไว้ สองเก็บแบบเป็นเรคคอร์ด วิธีนี้จะมีข้อเสียคือไม่สามารถเพิ่ม ลด ลบ เรคคอร์ดกลางได้ และสามเก็บแบบต้นไม้ โดยแต่ละระบบปฏิบัติการก็จะเลือกวิธีการเก็บไฟล์ไม่เหมือนกัน นี่คือเรื่องราวเบื้องต้นของระบบแฟ้มเรื่องใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม