ต้นกำเนิดของเว็บไซต์ และหลักในการใช้งาน

ต้นกำเนิดของเว็บไซต์  

ปีค.ศ. 1990 นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองของสถาบัน CERN ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ที่ตั้งอยู่ ณ นคร Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาม Tim Berners-Lee ได้สร้างระบบสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รูปแบบใหม่ ซึ่งเรียกว่า hypertext ผลที่ออกมาคือมีการสร้างโพรโทคอล แบบ HTTP ขึ้น นำมาใช้ในการส่งสารสนเทศต่างๆ โดยมันถูกจัดอยู่ในรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า HTML จากการสื่อสารสืบค้นสารสนเทศรูปแบบใหม่นี้ ทำให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเป็นทั้งข้อความ , ภาพ และเสียง ได้อีกด้วย จากการวิจัยดังกล่าวทำให้ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นพร้อมสร้างสรรค์รูปแบบเพื่อยกระดับการสื่อสารระหว่างมนุษย์ด้วยกัน โดยอาศัยเครือข่าย คอมพิวเตอร์เป็นตัวเชื่อมโยง ทำให้ WWW. กลายเป็นเครื่องมือที่ใช้การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดในโลกจาก เว็บเพจ , โฮมเพจ จัดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเว็บไซต์ เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการสืบค้นก็คือหน้าของเอกสารซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์

เว็บไซต์ มีหน้าที่ นำเสนอข้อมูลต่างๆ ผ่านทางคอมพิวเตอร์โดยอาศัยการเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ต จะมีหน้าเว็บไซต์หลายๆหน้า ซึ่งเชื่อมโยงเข้ากับ Hyperlink เพื่อให้สามารถเปิดไปยังหน้าเพจต่างๆได้โดยง่ายดาย รวมทั้งยังถูกจัดเก็บไว้ใน WWW. โดยเว็บไซต์ก็มีทั้งแบบเปิดให้เข้าชมได้ฟรี และแบบต้องสมัครสมาชิกพร้อมเสียค่าบริการ จึงจะเข้าใช้งานได้ ซึ่งข้อมูลภายในนั้นก็จะมีมากมายหลากหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการนำเสนอของเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆนั่นเอง การเรียกดูเว็บไซต์จะเรียกดูผ่านทางซอฟต์แวร์ ในรูปแบบของ Web Browser

หลักในการใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์ ประกอบ ด้วยหน้าเว็บเพจจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมโยงกันผ่านทาง Hyperlink ส่วนใหญ่ถูกจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถูกจัดเก็บไว้ใน WWW. หน้าแรกจะเรียกว่า Homepage เว็บไซต์โดยทั่วไปจะให้บริการฟรี  เช่น Pantip.com , Sanook.com , kapok.com เป็นต้น แต่ขณะเดียวกันบางเว็บไซต์ก็จำเป็นต้องมีการสมัครสมาชิกและเสียค่าบริการเพื่อที่จะดูข้อมูล เช่น ข้อมูลทางวิชาการ , ข้อมูลตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อมูลที่เจาะลึกต่างๆ ผู้สร้างเว็บไซต์มีหลายวัตถุประสงค์ ตั้งแต่การสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวเพื่อพูดคุยกับผู้คน ตลอดจนถึงเว็บไซต์ธุรกิจหรือองค์กรต่างๆ

Web browser เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ในการท่องเว็บ รวมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ด้วยภาษาเฉพาะอย่างภาษา HTML นอกจากนี้ยังนำมาใช้ดูเอกสารใน Web Server ได้ ไม่ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นจะแสดงข้อมูลในลักษณะ ภาพ , ระบบ Multimedia , รูปภาพ , ข้อความ ณ ปัจจุบัน Web browser ที่รองรับระบบ HTML 5 สามารถอ่าน CSS 3 ได้อย่างสวยงาม ส่วน Web browser ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากที่สุด แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

  • Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome
  • Safari

ซึ่ง Web browser เหล่านี้ มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป และสามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้อย่างฟรีๆ